Bescheidenheid siert de mens?

Mijn kinderen en ik beleven er bijzonder veel genoegen aan om ’s avonds tijdens het eten op de iPad “Man bijt hond” te kijken. Er is een rubriek waarin ouden van dagen gevraagd wordt een kaart te pakken en antwoord te geven op een levensvraag (Klik hier om te zien). Een 92 jarige vrouw en een 77 jarige man beantwoorden de vraag “Bent u trots op uzelf?”. De man was dat wel maar de vrouw vond dat niet netjes.

Bescheidenheid siert de mens niet altijd vind ik. Je hoeft het in mijn optiek niet uit te buiten als je een vlaag van gemeend altruïsme hebt beleefd. Je mag er wel trots op zijn! Ik denk dat je niet goed bezig bent als je de mensen om je heen niet laat weten wat je kwaliteiten zijn. Je mag, nee je moet, trots zijn op je kwaliteiten om ze te kunnen delen en in te kunnen zetten. Voor jezelf en voor anderen. Door alleen te vertellen waar je goed in bent komt de boodschap slechts gedeeltelijk over. Je kunt mij overtuigen als ik tijdens je betoog de passie uit je ogen kan lezen. Overtuigen vraagt overtuiging!

Ik kan het niet beter verwoorden dan een stukje dat uit een vermeende speech van Nelson Mandela komt.

Onze diepste angst….

Onze diepste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze diepste angst is dat we immens krachtig zijn.
Het is ons licht, niet ons duister dat ons het meest beangstigt.
We vragen ons zelf af; Wie ben ik, om briljant, slim, talentvol en prachtig te zijn?
Maar waarom niet?!
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.
Er is niets verhevens in, jezelf klein te maken, zodat andere mensen zich niet onzeker zullen voelen.
We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons, maar voor ons allen.
Als we ons eigen licht laten schijnen, geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze angst, zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden.

Bron: ‘Return to love’ van Miranne Williamson.

Ik zeg: Doen!

PS/Nabrander:
Voor de beta’s en gamma’s onder de lezers kan mijn betoog in de vorm van kernkwadranten als volgt geïllustreerd worden (klik vergroot).

kernkwadrant bescheidenheid